همه نوشته در مجموعه: برترینهای ماسال و شاندرمن

ییلاق اولسبلنگاه ماسال کجاست!؟

طی سالهای اخیر شاید نام اولسبلندگای ماسال به گوشتان خورده باشد، اما این منطقه زیبایی ییلاقی کجاست!؟

مشاهده